Stressmanagement

Les Voortgang
0% voltooid

In deze les leer je 5 vormen van stressmanagement.

Niet zozeer de stressprikkels zelf veroorzaken problemen met gezondheid en welzijn, maar de manier waarop mensen ermee omgaan. Wie door dagelijkse stressoren van slag raakt en daarin blijft hangen, loopt een vergroot risico op chronische gezondheidsproblemen als artritis en hart- en vaatziekten.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat meer stress wordt ervaren door jonge mensen, mensen met grotere intellectuele vermogens en mensen met een hogere opleiding. Het effect hiervan is dat oudere mensen, lager opgeleiden en mensen met beperktere intellectuele vermogens minder getraind zijn in het omgaan met stressprikkels en er daarom heftiger op reageren.

Stressmanagement kent vijf principes:

  1. Invloed op stressoren hebben, door ze bijvoorbeeld te verminderen, te veranderen of te vermijden.
  2. Goed omgaan met stressreacties: in de plaats van een alarmreflex komt oplettendheid – beoordelen van gedachten, gevoelens en waargenomen bedreigingen en vervolgens constructief omgaan met het probleem en de emoties. Zo ontstaat sneller weer balans.
  3. Sociale steun zoeken op bijvoorbeeld emotioneel, sociaal, lichamelijk of financieel gebied.
  4. Zingeving: wie weet dat hij iets betekent voor anderen, raakt minder snel uit het lood.
  5. Gezond blijven: zorgen voor voldoende slaap, beweging, ontspanning en goede voeding.

Bij dat laatste kun je als met leefstijlcoaching direct iets bijdragen. Het kan leuk zijn voor je cliënt om te weten dat dit soort dingen elkaar positief beïnvloeden. Als hij met zijn voeding of beweging bezig is, levert dat niet alleen lichamelijke gezondheid op; hij is de kwaliteit van zijn leven aan het verbeteren.