Kanker en leefstijl

Voor de volgende tekst is dankbaar gebruik gemaakt van informatie van KWF Kankerbestrijding.

In Nederland krijgen in ongeveer 100.000 mensen per jaar kanker en sterven er ongeveer 42.500 mensen aan kanker. De kans op het krijgen van kanker wordt beïnvloed door genetische aanleg, maar ook door een gezonde of minder gezonde leefstijl. Naar schatting 30% van de nieuwe kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt door een minder gezonde levensstijl, en zou daarmee in principe kunnen worden voorkomen. Niet roken is hierin het belangrijkste advies. Maar ook gezonde voeding en voldoende bewegen helpen het risico te verlagen.

Er is geen garantie om kanker te voorkomen en in veel gevallen is er sprake van ‘domme pech’. Maar mensen kunnen zelf de kans op het krijgen van kanker verminderen door gezonder te leven. Uitgangspunt is dat 30% van de gevallen van kanker voorkomen kan worden door een gezonde leefstijl. Slechts 20% van de bevolking is van mening dat hun eigen leefstijl het risico op kanker verhoogt (TNS NIPO meting, 2014).

Risicofactoren voor het krijgen van kanker

  • Roken
  • Alcohol
  • Overgewicht
  • Ongezonde voeding
  • Weinig beweging
  • Overmatige blootstelling aan zon(nebank)

Roken, alcoholgebruik, overgewicht, minder gezonde voeding en onvoldoende beweging zijn vaak nauw met elkaar verbonden en spelen, behalve bij het risico op kanker, ook een rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Voeding kan de kans op kanker vergroten of juist verkleinen. Hoewel we niet altijd weten hoe voeding de kans op kanker beïnvloedt, is er genoeg bewijs dat gezonde voeding (voldoende groente en fruit, voldoende vezels en calcium, niet teveel rood vlees) beschermt tegen het krijgen van sommige soorten van kanker. In Nederland krijgen naar schatting jaarlijks 9.500 mensen kanker door minder gezonde voeding. Daarnaast heeft in ons land ongeveer de helft van de volwassenen overgewicht. Dit wil zeggen een BMI van 25 of hoger. TNO heeft berekend dat jaarlijks 3.600 mensen kanker krijgen door overgewicht en dat 2.100 mensen kanker krijgen door te weinig te bewegen.

Naast bovengenoemde factoren is ook overmatige blootstelling aan zonlicht een belangrijke risicofactor. Dat zonlicht een grote invloed heeft op het ontstaan van huidkanker, staat niet ter discussie. Maar hoe sterk die relatie precies is en hoe vaak en hoe lang mensen in Nederland in de zon zitten, is niet duidelijk.