Intake stress en veerkracht

Als een cliënt doelen heeft die gerelateerd zijn aan stress en veerkracht, zul je samen informatie willen verzamelen over dat onderwerp: hoe staat je cliënt er nu voor? In deze les krijg je hier handreikingen voor.

Voor het krijgen van een beeld van de huidige situatie op het gebied van stress en veerkracht, zou je een gevalideerde vragenlijst kunnen inzetten. Een voorbeeld is de Perceived Stress Scale (PSS). De lijst heeft vragen in zich die duiden op stress en een gebrek aan stressmanagement, maar ook vragen die aangeven dat iemand ergens grip op hield (4, 5, 7 en 8). Van deze vier genoemde vragen reken je de omgekeerde score. Op die manier betekent een hoge score dat de ervaren stress groter is bij de invuller en een lage score dat hij weinig stress ervaren heeft de afgelopen maand.

Je hebt ook de optie om zelf een aantal vragen te formuleren die je helpen om diepgang te brengen in een gesprek over stress en veerkracht. Voorbeelden van dergelijke hulpvragen zijn:

  • Hoeveel stress ervaar je meestal in je dagelijks leven? (evt. schaal van 1-10 gebruiken)
  • Hoe merk je aan jezelf dat je stress hebt?
  • Als je je gestrest voelt, wat doe je dan?
  • In wat voor situaties voel je je echt ontspannen? Hoe merk je dat je dan ontspannen bent?
  • Hoe vaak lukt je om bewust te ontspannen? Hoe doe je dat dan?
  • Waar ben je blij mee in je eigen balans tussen stress en herstel?
  • Wat heb je al gedaan om er iets in te verbeteren? Wat werkte goed?
  • Wat zou je er nog graag in willen veranderen? Waarom?

Perceived Stress Scale invulversie