De veranderwens

Wanneer je cliënt vertelt over wat hij belangrijk vindt, kan er nog iets naar voren komen: een wens om iets te veranderen. Dit maakt het gesprek zo ‘anders’: het gaat niet om wat de professional anders wil zien, maar om de veranderwens van de cliënt.

Om een cliënt te sterken in zijn motivatie en hem het gevoel te geven dat hij (een beetje) regie kan nemen over zijn leven, geef je hem de ruimte om te praten over wat hij zou willen. Let in deze fase van het gesprek op dat je vooral blijft luisteren en dat je stiltes durft te laten vallen. Vertrouw erop dat je cliënt iets wil en coach hem rustig, zonder hem op de huid te zitten dat hij iets concreter moet maken.