Bewegen en stress

Les Voortgang
0% voltooid

In deze les leer je kort maar krachtig wat de voordelen van bewegen zijn in relatie tot stress. (Studietijd: 15 minuten)

Bewegen lijkt een sterke positieve invloed te hebben bij het managen van stress. Daar zijn zes theorieën over:

 1. Self mastery / self esteem: de houding ‘ik kan het en ik doe het’ past bij mensen die consequent actief bewegen. Dat vertrouwen en die doelgerichtheid zorgen ook voor een andere omgang met stressfactoren. Daarbij hebben/krijgen mensen die veel bewegen vaak ook andere gezonde gewoontes, die samenhangen met minder stress.
 2. Sociale interactie door het bewegen zorgt voor een betere basis.
 3. Bewegen zorgt voor time-out en afleiding waardoor er herstel optreedt in de hersenen en het stresssysteem.
 4. Door het bewegen worden ook de hersenen fit door een betere bloedtoevoer. Hierover is veel nog onbekend.
 5. Bewegen lijkt de productie van stemmingbepalende neurotransmitters te reguleren: serotonine, dopamine en noradrenaline.
 6. Bij het bewegen worden natuurlijke opiaten aangemaakt (bèta-endorfine).

Verder hebben mensen door fysieke fitheid een betere buffer bij stress (opgeladen batterij). Het is aangetoond dat mensen die regelmatig actief bewegen, een beter humeur hebben en minder last van somberheid, angst en depressie. Regelmatige lichamelijke stimulans (o.a. van hart en bloedvaten) zorgt er ook voor dat het lichaam minder heftig reageert op mentale stress.

Afhankelijk van de persoon zullen al deze factoren in meerdere of mindere mate bijdragen aan het goede gevoel dat ze krijgen van bewegen.

Vermindering van stress treedt al op bij matig intensief bewegen en op korte termijn. Vooral bij mensen met een slechte mentale startpositie is een duidelijke verbetering zichtbaar als ze gedurende enkele maanden regelmatig sporten/bewegen. Dit geldt onder andere bij verschijnselen van depressie:

 • Vermoeidheid en verlies van energie;
 • Verlies van belangstelling of plezier in gebruikelijke activiteiten;
 • Gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijt en overmatige schuldgevoelens;
 • Verstoorde slaap;
 • Veranderingen in eetlust en gewicht;
 • Gedachten aan of pogingen tot zelfdoding;
 • Moeilijkheden met denken of concentreren.

Er is zelfs in onderzoek aangetoond dat bij matige depressie hardlopen minstens zo effectief was als psychotherapie. Dit geldt ook voor angsten en voor een laag zelfvertrouwen. Let op: verbetering lijkt vooral op te treden als iemand minimaal 10 weken beweegt, kiest voor aerobe training (dus geen krachttraining) en minimaal 20 minuten aaneengesloten beweegt per keer.