Geplaatst op Geef een reactie

Positieve psychologie

De positieve psychologie is een nog vrij jonge tak van de wetenschap, maar wel een belangrijke. Hij houdt zich bezig met de vraag: hoe kunnen mensen zich goed voelen? Eén van de inzichten die daarbij naar voren komen, is dat dingen verbeteren veel sneller en gemakkelijker gaat als iemand zich concentreert op wat goed gaat. Dus: waar zit iemands kracht, wat lukt al, waar is een patiënt tevreden over? Door het vertrouwen en de energie die degene daarvan krijgt, gaat hij nieuwe stappen zetten.

We zijn nogal eens geneigd om veel en lang te praten over problemen en dingen die mensen niet goed doen. Dat is jammer, want daardoor worden de knelpunten eerder groter dan kleiner. In ieder geval gevoelsmatig. Om slim gebruik te maken van de positieve psychologie kan iemand bijvoorbeeld:

  • Elke dag stilstaan bij wat goed gaat en wat hij goed kan. Bijvoorbeeld voor hij naar bed gaat of aan het eind van een werkdag. Misschien is het zelfs leuk om die dingen op te schrijven.
  • Oefenen in het doorvragen op wat er goed gaat bij zichzelf en andere mensen. “Hoe gaat het?” “Goed hoor.” … en dan? Probeer bijvoorbeeld eens: “Oh, wat leuk. Vertel eens?”, “Wat fijn. Wat gaat er vooral goed?” of “Dat voelt vast lekker?”.
  • Bedenken welke dingen hij goed kan, als hij een probleem wil aanpakken. Van welke talenten en vaardigheden zou hij gebruik kunnen maken, die hem al eerder hebben geholpen?

Dit filmpje in het Engels is ook de moeite waard als je een goede indruk wilt krijgen van positieve psychologie: