Toets Stoppen met roken: het perspectief van de deelnemer

In deze toets beantwoord je vragen over de gevolgde les.