Opleiding Coaching

Coachend kunnen werken lijkt voor steeds meer beroepen onmisbaar te worden. In zorg en welzijn is het belangrijk dat je ‘de regie bij de patiënt of de cliënt kunt leggen’, dat je ‘een ander gesprek kunt voeren’. Oftewel: dat je weet aan te sluiten bij de drijfveren en de motivatie van de persoon tegenover je, dat je luistert en meebeweegt in plaats van te vertellen wat de ander moet doen én dat je hem helpt om concrete stappen te zetten richting zijn doel.

Als je jezelf eenmaal gaat trainen in coachen, ben je nooit uitgeleerd. Het gaat immers over het gedrag van mensen en elke persoon en elke situatie is weer anders. Toch is het mogelijk om in een korte en concrete opleiding een basis te leggen voor een coachende mindset en een professionele, coachende werkwijze. Daar is deze training voor bedoeld.

Je gaat 13 weken aan de slag met behulp van e-learning en 6 online trainingsbijeenkomsten. Na afloop:

 • Weet je en voel je de meerwaarde van coachend werken;
 • Kun je een coachingstraject vormgeven;
 • Kun je gesprekken zodanig starten en structureren, dat de regie inhoudelijk bij je cliënt komt te liggen (maar jij wel kunt zorgen voor een effectief gesprek met zinvolle uitkomsten);
 • Weet je hoe je weerstand deels kunt voorkómen en voor het overige deel kunt omzetten in motivatie en/of acceptatie;
 • Kun je ook in korte gesprekken (10-15 minuten) coachend werken;
 • Heb je je eigen voorkeuren en mogelijkheden verhelderd bij het coachend werken.

Voor wie

Professionals die gesprekken over gezondheid voeren waarbij de cliënten/patiënten/klanten geacht worden zelf een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid te nemen en waarbij coachend gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, fysio- en oefentherapeuten, verpleegkundigen, artsen en poh-ers, wmo-consulenten, leden van een wijkteam, gewichtsconsulenten.
Voor professionals die inhoudelijk al geschoold zijn over leefstijl en enige coachingservaring hebben maar daar nog verdieping missen, is deze training een goede voorbereiding op de individuele accreditatie voor het kwaliteitsregister leefstijlcoaches.

Programma

Voor de ‘live’ trainingssessies werken we in een beveiligde Zoom omgeving. Hiervoor kan kosteloos een app worden geïnstalleerd.

Week 1. Zoom: Kennismaking online 30 minuten

Week 1-3. E- learning Professioneel coachen 1 & Oriëntatie Positieve Gezondheid (180 minuten)

 • Hoofdregels coaching
 • Positieve psychologie
 • Intake (leefstijl)coaching
 • GROW model
 • Oriëntatie Positieve Gezondheid

Week 4. Zoom-training: De opstart van een gesprek en/of traject (90 minuten)

 • Hoe start je je (eerste) gesprek?
 • Oefenen in de cliënt ‘aan laten gaan’
 • Oefenen: hoe (ver) vraag je door?

 Week 4-6. Oefenen in praktijk & E-learning Professioneel coachen 2 (180 minuten)

 • De mindmap als tool bij je coachingsgesprek

Week 7. Zoom-training: Doelen en resultaten bij je coachingstraject (90 minuten)

 • Resultaten eigen leerproces tot zover
 • Meetbaar maken van resultaten: hoe en waarom?
 • Reflectie en oefenen: resultaatgerichtheid versus acceptatie ondersteunen

Week 7-8. E-learning Professioneel coachen 2 (vervolg) en Verdieping Professioneel coachen (180 minuten)

 • De opbouw van je (vervolg)gesprek
 • Het afronden van je coachingstraject
 • Weerstand en stagnatie
 • Vertrouwen en motivatie versterken

Week 9. Zoom-training: Effectieve gesprekken voeren in korte tijd (90 minuten)

 • Trainen korte gesprekken
 • Oefenen: van vaag voornemen naar concrete stap
 • Reflectie eigen talenten en voorkeuren; ontwikkelen eigen stijl

 Week 9-10. Oefenen in praktijk (120 minuten)

Week 11. Zoom-training: Van weerstand naar vertrouwen (90 minuten)

 • De houding ‘onder/samen’ aannemen
 • Achteruit blijven zitten in je stoel
 • Oordelen over jezelf als trainer loslaten

Week 11-12. Oefenen in praktijk (120 minuten)

Week 13. Zoom-training: Verder als coach (90 minuten)

 • Intervisie behaalde resultaten en resterende vraagstukken en knelpunten
 • Reflectie leerproces
 • Vormgeven van je eigen ontwikkelpad als coach
 • Afronding en evaluatie training

Geplande data

 • Startmoment donderdag 4 maart 2021 van 16.30 tot 17.00 uur, overige online sessies op donderdag van 15.30-17.00 uur op de volgende data: 18 maart, 1 april, 15 april, 29 april en 20 mei 2021 (trainer: Meijke van Herwijnen) – Aanmelden (€ 650/€ 575)

Het genoemde kortingstarief geldt bij aanmelding minimaal 14 dagen voor de eerste cursusdatum.

Toelatingseisen

Hbo werk- en denkniveau en een praktijksetting waar coachingsgesprekken met cliënten kunnen worden gevoerd tijdens de cursusperiode.

Om mee te kunnen doen heb je nodig:

 • Een computer, laptop of tablet waarop je de (gratis) Zoom Client hebt geïnstalleerd.
 • Een stabiele internetverbinding.
 • Tijd om op alle online bijeenkomsten (redelijk) ongestoord mee te doen in de online Zoom cursusruimte.
 • Tijd om tussentijds de opdrachten uit de e-learning te doen (zie globaal studieschema hieronder).
 • Gesprekken met mensen (in levenden lijve of via videobellen) waarin je kunt oefenen met wat je leert.

Studieduur en begeleiding

Elke cursus wordt begeleid door één vaste trainer met een ruime ervaring als coach, grondige kennis van de methodiek en goede didactische vaardigheden.

De studie-onderdelen moeten in volgorde worden doorlopen, wat betekent dat de zelfstudie-onderdelen tussen de bijeenkomsten moeten worden afgerond voorafgaand aan de volgende trainingssessie. De gemiddelde zelfstudietijd is 1 uur per week. Dit is exclusief de trainingssessies.

Totale studie-omvang:

 • 570 minuten oftewel 9,5 uur contacttijd, verdeeld over 6 sessies
 • 780 minuten oftewel 13 uur e-learning en zelfstudie, verdeeld over 13 weken

Vragen?

Stuur een e-mail aan Visiom.

Beoordelingen

Gemiddelde beoordeling cursus: 9
Gemiddelde beoordeling docent: 9