Opleiding leefstijl, coaching en Positieve Gezondheid

 

Hier vind je het open inschrijvingsaanbod over leefstijl en coaching voor de komende periode.
Hier vind je de open inschrijving van de officiële training Positieve Gezondheid.
Brochure Visiom Academie november 2019 (download pdf, 0,8 MB)

We hebben in Nederland een uitgebreid systeem om mensen zorg te bieden als ze ziek zijn. Ons zorgstelsel is echter vooral gericht op behandelingen en medicatie om ziektes onder controle te krijgen. Nu de grootste uitdagingen niet meer infectieziektes zijn maar chronische ziektes en (mentale) overbelasting, lopen we aan tegen een probleem: de zorg wordt almaar duurder en mensen worden er niet gezond van. Bij de Visiom Academie willen we werken aan beter worden in de zorg. In beide betekenissen: we willen dat mensen steeds vaker beter worden als ze ziek zijn en aankloppen bij de zorg. En om dat te bereiken, willen we met zijn allen beter worden in het ondersteunen bij mensen met (lichamelijke en geestelijke) gezondheidsproblemen. De bijdrage die de Visiom Academie hieraan levert, is het bieden van training, coaching en educatie binnen de zorg. Drie elementen vormen de kern van wat professionals bij ons leren:

  • Een andere benadering van de ‘patiënt’ (die bij ons meestal ‘mens’ of ‘deelnemer’ heet): je ondersteunt hem of haar bij wat hij wil kunnen, in plaats van een diagnose te stellen en een behandeling in te zetten vanuit het perspectief van de zorgverlener;
  • Vaardigheden om (zelfs als je maar heel weinig gesprekstijd hebt) een betrokken, doelgericht en effectief gesprek te voeren;
  • De inzet van leefstijl als herstelmiddel. En met leefstijl bedoelen wij: de dagelijkse gewoontes en keuzes die bepalen hoe je aan het eind van de dag bij je bed belandt (en hoe je de volgende dag weer wakker wordt).

Je vindt bij ons een open inschrijvingsaanbod voor professionals, met een speciale plek voor de officiële training Positieve Gezondheid. Op dezelfde terreinen geven we trainingen op maat binnen organisaties. Waar dat nodig is leggen we ook graag een link naar het vergroten van de vitaliteit van de zorgverleners zélf. Want voor een betere zorg is de veerkracht van de uitvoerder cruciaal. Hierbij zetten we de register leefstijlcoaches van Visiom in en/of we ondersteunen de HR- of vitaliteitsfunctionarissen binnen de zorgorganisatie.

Hier vind je het open inschrijvingsaanbod over leefstijl en coaching voor de komende periode.

Ben je op zoek naar een volledige, geaccrediteerde registeropleiding tot leefstijlcoach? Dan verwijzen we je graag naar de opleidingen van LZW College (opleiding leefstijlcoach voor professionals uit zorg & welzijn) of de opleiding Ster-leefstijlcoach (gespecialiseerde opleiding voor de werkgeverssetting).

Hier vind je de open inschrijving van de officiële training Positieve Gezondheid.

Contact opnemen voor overleg over een scholing op maat binnen uw organisatie? Dat kan via academie@visiom.nl of tel. 033-7850591.

Visiom is lid van de Federatie voor Gezondheid en officieel trainingspartner van het Institute for Positive Health. Wij zijn CRKBO-geregistreerd.