E-learning Zelfontwikkeling en communicatie

Mensen communiceren elke dag. Toch krijgen we er niet standaard ‘les in’ zoals in schrijven en rekenen. Hoe werkt communicatie? Hoe maak je contact en hoe kun je elkaar beter begrijpen? In deze e-learning krijg je inspiratie over communicatie, waarmee je tegelijkertijd jezelf ontwikkelt. Door beter te communiceren, wordt het ook makkelijker om jezelf te zijn in het contact met anderen.

E-learning Leefstijl, gezondheid en ziekte

Leefstijl kan veel invloed hebben op de gezondheid van mensen. In deze lesmodule is onder meer aandacht voor de stofwisseling en de spijsvertering, voedingstoestanden en de relatie tussen leefstijl en chronische ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten.

E-learning Leefstijl basics

Leefstijl: het lijkt wel of iedereen er tegenwoordig mee bezig is. Informatie komt dan ook van alle kanten op mensen af. Maar in de praktijk moet het vooral eenvoudig zijn om gezonde gewoontes te starten en vol te houden. Kleine stappen die werken leveren de grootste kans op verbeteringen. In deze korte e-learning krijg je inspiratie hoe je als zorg- of welzijnsprofessional leefstijlverbetering simpel kunt houden. Ook voor jezelf natuurlijk.

E-learning Leefstijl intake

Na het volgen van deze e-learning en de lessen en het lezen van de literatuur moeten de volgende doelen bereikt zijn:

 • Student heeft ervaringskennis van tools/dagboeken om de eigen leefstijl mee in kaart te brengen
 • Student beseft dat een gezonde leefstijl volhouden een doorlopend leerproces is dat iedereen op zijn eigen manier doorloopt
 • Student kan een beknopte, treffende weergave geven van de sterke en zwakke punten in zijn eigen leefstijl
 • Student heeft ‘practice what you preach’ als uitgangspunt bij coachen op leefstijl
 • Student kan aangeven wat de onderdelen zijn van een basale intake op leefstijl en gedrag

E-learning Voeding en leefstijl

In deze les krijg je een flinke hoeveelheid kennis over voeding aangereikt. We hebben ernaar gestreefd om wetenschappelijk onderbouwde, maar wel pragmatische kennis aan te dragen. Is er een onderwerp waarover je meer details wilt weten, dan vind je die in het handboek ‘Voeding bij gezondheid en ziekte’. Ook op www.voedingscentrum.nl vind je veel informatie.
Twee (zeer) leesbare boeken in je literatuurlijst, die we je aanbevelen om helemaal door te nemen zijn Eten hoort eenvoudig te zijn en Eet als een expert.

Na het volgen van deze e-learning en het lezen van de literatuur moeten de volgende doelen bereikt zijn:

 • Student heeft kennis van de Nederlandse voedingsrichtlijnen en kan deze benoemen
 • Student weet wat aandachtspunten zijn in de voeding van de gemiddelde Nederlander
 • Student kent de verschillende (e-health) toepassingen om eetdagboeken bij te houden, kan onderbouwen waarom ze voor een cliënt wel of niet geschikt zijn.
 • Student is in staat om een voedingsdagboek te analyseren en de gezonde en ongezonde kenmerken van het voedingspatroon aan te wijzen, te onderbouwen en te bespreken.
 • Student kent de bekende voedingspatronen en diëten en de onderliggende gedachten.
 • Student kan gedegen beoordelen wat de (voedings)feiten en (voedings)fabels zijn en die bevindingen (evidence-based) terug te koppelen aan jouw cliënt
 • Student kent de relatie tussen leefstijl en ziekte en kan een inschatting maken wat dat voor zijn cliënten betekent
 • Student kent de cijfers en toekomstschetsen als het gaat om leefstijlgerelateerde aandoeningen in Nederland
 • Student heeft basiskennis over macronutriënten en micronutriënten in de voeding en over water/dranken
 • Student kent de invloed van voeding op cholesterol en kan evidence based onderbouwen hoe de cholesterolwaarden kunnen worden beïnvloed
 • Student kent de invloed van voeding op bloedglucose waarden en kan evidence based onderbouwen waardoor deze worden beïnvloed.
 • Student kan minimaal 3 voorlichtingsmodellen voor voeding noemen en zijn eigen voorkeur onderbouwen
 • Student heeft voldoende basiskennis over voeding om berichten in de media over dit onderwerp te kunnen volgen en uitleggen aan een cliënt
 • Student kan voor een buitenstaander helder beschrijven waarom voeding een belangrijke rol speelt in het voorkómen en verminderen van ziekte en het versterken van de gezondheid

E-learning Professioneel coachen

De e-learning ‘Professioneel coachen’ draagt inspiratie, tools en gesprekstechnieken aan die je helpen om meer coachend te werken.

E-learning Stress

In deze lesmodule leer je de achtergronden van stress, de basisprincipes voor stressmanagement en verbanden tussen stress en leefstijl. Ter aanvulling en verdieping kun je gebruik maken van de boeken ‘Gek op stress’ (alle hoofdstukken relevant) en ‘Handboek coachen bij stress en burn-out’ (tot pagina 266).

E-learning Slaap

Slaap is, net als stress en ontspanning al heel lang onderbelicht als het gaat om leefstijl. Misschien wel omdat er geen speciale professional is die mensen hier in begeleidt. Maar het is onterecht, want wie moe is kan nauwelijks gezonde gewoontes volhouden. In deze leergang leer je daarom hoe slaap werkt en hoe je mensen kunt begeleiden op dit gebied.

In deze e-learning verdiep je je in hoe slaap werkt, hoe je slaap kunt verbeteren en welke slaapproblemen er bestaan (inclusief leefstijlgerelateerde oplossingen).

Ter ondersteuning kun je het boek Slaap van Matthew Walker lezen, specifiek:
Hoofdstuk 1 t/m 3
Hoofdstuk 5 t/m 8
p. 287-293
p. 305-314
Hoofdstuk 13 t/m 15
Appendix

E-learning Bewegen, sport en leefstijl

Bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. En hoewel het advies om zoveel mogelijk te lopen en fietsen een kwestie van logisch verstand lijkt en de echte sportbegeleiding niet valt onder leefstijlcoaching, helpt het toch om als leefstijlcoach een goede achtergrondkennis te hebben om mensen te kunnen gidsen bij het opbouwen van een actieve leefstijl. En vooral om hen te helpen om bewegen de juiste plek te geven bij het bereiken van hun doelen.

In deze training krijg je die kennis. Bijvoorbeeld: hoeveel bewegen is goed, waar moet je op letten bij het (opbouwen van) beweging en waarom? Deze informatie kun je nodig hebben bij het ondersteunen van je cliënt. Daarnaast krijg je basale achtergrondkennis over bijvoorbeeld fitheidstesten en energieverbruik, zodat je om kunt gaan met de uitkomsten van testen en/of beter samen kunt werken met beweegprofessionals.

Als leefstijlcoach kun je meer of minder behoefte hebben aan verdiepende informatie of nadere uitleg over de werking van het lichaam in relatie tot bewegen. In het handboek Inspannings- en sportfysiologie van Kenney, Wilmore en Costill kun je detailinformatie nazoeken over de onderwerpen uit deze e-learning. Ook vind je in het boek veel afbeeldingen, schema’s en grafieken als je daar behoefte aan hebt.

Het boek Laat je hersenen niet zitten leest heel gemakkelijk en kun je helemaal lezen.

E-learning Energie en gewicht

In deze e-learning krijg je nader inzicht over energie-inname en -verbruik in relatie tot lichaamsgewicht.

E-learning Energie en ontspanning

Energie en ontspanning zijn belangrijke aandachtspunten binnen een gezonde leefstijl. In deze e-learning leer je over het belang van goede ontspanning en hoe je mensen hierbij kunt begeleiden. Het boekje ‘Meer energie’ geeft je ook een mooi overzicht en toegankelijke uitleg.