Geplaatst op Geef een reactie

Aanbod voor werkgevers

Wat kan een betere leefstijl uw organisatie opleveren?

In samenwerking met Visiom krijgen uw medewerkers steeds meer grip op hun geestelijke en lichamelijke veerkracht. Ze vergroten hun work-life skills. Het streven is dat u niet zomaar een losse interventie aanbiedt, maar dat uw bestaande interventies en eventuele ontbrekende interventies een geheel gaan vormen, waarmee u een duurzame ontwikkeling inzet.

Abonnement

Voor organisaties en organisatie-eenheden die duurzaam willen werken aan vitale werknemers, is een abonnementsvorm vaak een goede keuze. De opzet is eenvoudig:

  • Er wordt een vast bedrag per medewerker gerekend (€ 100 per jaar óf € 220 inclusief 1 healthcheck per medewerker);
  • Er vindt een uitgebreide organisatie-intake plaats waarbij doelen, kaders en reeds aanwezige voorzieningen/interventies in kaart gebracht worden (eenmalig € 1.000);
  • De organisatie(eenheid) krijgt één of meer vaste, gekwalificeerde leefstijlcoaches van Visiom op gezette tijden in huis. Zij houden binnen de afgesproken kaders actief vinger aan de pols bij de medewerkers, bijvoorbeeld door mensen aan te spreken, uit te nodigen voor gesprekken, opvolging te geven aan gestelde doelen/actiepunten en kleine healthcheck-momenten te organiseren. Initiatieven kunnen ook in de richting gaan van het ondersteunen van een leidinggevende, samenhang brengen in reeds bestaand aanbod of overleggen over het aanbod in het bedrijfsrestaurant;
  • Zijn er grote interventies of intensieve trajecten gewenst, dan vindt overleg plaats met de contactpersoon van de organisatie over aanvullende dienstverlening;
  • Een aantal malen per jaar is er afstemming met HRM of een andere contactpersoon en wordt er besproken wat er zoal speelt en hoe daarop gereageerd kan worden.

Voordelen van deze aanpak voor de werkgever zijn onder meer tijdsbesparing (geen langdurig overleg over in te zetten interventies vooraf), effectiever werken (reageren op wat er speelt, in plaats van dat van tevoren te proberen te voorspellen), kosten zijn vooraf bekend en er ontstaat een groter aantal geactiveerde medewerkers (door een vast gezicht, een neutrale professional die mensen actief aanspreekt en vertrouwen opbouwt).
We noemen hier graag ook de voordelen voor Visiom en de ingezette leefstijlcoaches: veel meer zicht op de effecten van interventies, zinvol bezig zijn in plaats van eenmalige activiteiten verzorgen en mensen bereiken die veel aan de ondersteuning hebben. Kortom: voldoening en een goede samenwerking.

Het abonnement is geschikt voor zowel MKB als grotere organisaties. Bij (zeer) grote organisaties is het i.v.m. draagvlak en kostenbeheersing goed om het abonnement alleen af te sluiten voor afdelingen of eenheden waar de noodzaak groot is en/of het management ervoor voelt.

Compleet pakket leefstijlinterventies

U vindt bij Visiom een compleet en stevig aanbod om uw pakket met leefstijlinterventies aan te vullen. Samen met de werkgever kunnen de leefstijlcoaches van Visiom medewerkers interesseren voor hun eigen gezondheid en veerkracht en hen helpen theoretische kennis over ‘hoe het moet’ om te zetten in gezonde dagelijkse gewoontes.

U vindt bij Visiom een landelijk team van gecertificeerde leefstijlcoaches op hbo-niveau, die direct ingeschakeld kunnen worden om een medewerker te begeleiden of een workshop te verzorgen. Ook op meerdere vestigingen tegelijk. De ca. 40 beschikbare coaches hebben een gezamenlijke, wetenschappelijk onderbouwde aanpak en zijn zeer betrokken bij uw doelen en die van uw medewerkers.

Een aantal veel gevraagde opties vindt u in het productoverzicht dat u kunt downloaden.

Zicht op work-life skills

Een professional die zich binnen uw organisatie bezighoudt met vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers, kan op kosten van Visiom deelnemen aan een workshop over het systematisch bouwen aan work-life skills. Dit biedt een bron van nieuwe inspiratie én een praktisch denkkader. Het wordt meteen zichtbaar wat al goed werkt, welke interventies beter ingericht kunnen worden en welke eventueel overbodig zijn. Neem even contact op voor inschrijving. Reeds geplande workshopdata staan hier.

Ervaring

Visiom beschikt over een landelijk team van leefstijltrainers/coaches op hbo-niveau, die met dezelfde methodiek werken en op elkaar zijn ingespeeld. We kunnen dus altijd voor u klaarstaan, ook op verschillende locaties tegelijk. Dat doen we ook regelmatig uit naam van andere opdrachtgevers. Onze leefstijlcoaches zijn de afgelopen jaren ingezet bij Pon, Siemens, de gemeente Purmerend, TenneT, IKEA, Brabant Water, De Hurks Groep, Capgemini en vele andere organisaties. We zeggen niet voor niets dat we voorop lopen in leefstijlcoaching.

Vitaliteitsdag ‘Welcome to the Blue Zone’

Een vitaliteitsdag organiseren voor uw organisatie – een met een samenhangend, aansprekend en inspirerend programma? Overleg met ons over het dagprogramma ‘Welcome to the Blue Zone’, dat aansluit bij Dan Buettners TED-talk, die al miljoenen keren bekeken is. Deze dag is vanaf 40 personen te organiseren en vraagt geen ingewikkelde voorzieningen of grote investeringen. Maar de medewerkers zullen er nog lang over praten…

Medewerkers en executives

Een werknemer die verder wil bouwen aan gezonde gewoontes, kan persoonlijk begeleid worden door een van onze leefstijlcoaches. Daarbij staan vaak thema’s centraal als work-life balance, mentale veerkracht en natuurlijk doelen op het gebied van voeding, bewegen, roken, slaap en ontspanning.

Ook voor executives bieden we een aantal specifieke diensten. Zij moeten immers vaak de vitaliteit van hun medewerkers faciliteren én het goede voorbeeld geven, terwijl ze onder hoge druk staan. Hiervoor hebben we onder meer een gedegen gesprekstraining ‘Samen Focussen op Leefstijl’.

Theatercollege

Voor een groep vanaf ca. 100 medewerkers kunt een theatercollege boeken van Meijke van Herwijnen, begeleid door twee gitaristen. Bijvoorbeeld als onderdeel van een een jaarlijkse medewerkersbijeenkomst. Tot de mogelijkheden behoren in ieder geval een volledige voorstelling (1 uur en 45 minuten incl. pauze), een theatercollege van 30-35 minuten over vitaliteit en een theatercollege van 30-35 minuten over je brein en contact/verbondenheid.

Contact

Wilt u overleggen over leefstijlinterventies binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact op met Meijke van Herwijnen via meijke@visiom.nl of tel. 06-51745600. Direct een workshop of leefstijlcoachingstraject voor een medewerker boeken kan via planning@visiom.nl.

Geplaatst op Geef een reactie

Duurzame inzetbaarheidsuren in het onderwijs – hoe gebruik je ze slim?

duurzame inzetbaarheidsuren coachingOnze huidige maatschappij vol prikkels vraagt veel van mensen. Mensen die in het onderwijs werken, ervaren dat vaak nog meer dan gemiddeld. Je moet er écht zijn voor de leerlingen (steeds grotere groepen, en met steeds meer diverse behoeftes), de regeldruk wordt er niet minder op en uiteraard wil het team ook dat je deelneemt aan alles wat er geïnitieerd wordt. Dat vergt nogal wat van je. Het is niet voor niets dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoger is dan in andere sectoren. Maar ook als je (nog) niet ziek bent, kan een te hoge werkdruk je leven een stuk minder aangenaam maken. Vermoeidheid, hoofdpijn, somberheid, prikkelbaarheid… Het is de moeite waard om dat te voorkómen.

Ter ondersteuning is er in het onderwijs de regeling duurzame inzetbaarheid. Er is een basisbudget van 40 uren per jaar, die je mag inzetten voor activiteiten die je helpen gezond aan het werk te blijven tot je de AOW leeftijd bereikt. Denk bijvoorbeeld aan studietijd, coaching of een stage. Voor startende leraren en leerkrachten vanaf 57 jaar gelden aanvullende uren. Antwoorden op veelgestelde vragen vind je hier.

Je spreekt voorafgaand aan het schooljaar met je leidinggevende af hoe je je duurzame inzetbaarheidsuren (DIU) inzet. Na afloop van het schooljaar leg je er ook weer verantwoording over af. De een vindt het gemakkelijker om een goede besteding van de uren te bedenken, dan de ander. Hoe zorg je dat deze tijd echt bijdraagt aan je geestelijke en lichamelijke veerkracht? Dat je er energie van krijgt, waar je even mee vooruit kan? Hier volgen tips en voorbeelden.

Mensen worden rustig van buiten zijn, liefst in de natuur.
Veel in een lokaal gezeten of gestaan? Dan kan buiten bewegen voor herstel zorgen. Als je dit gericht en structureel inzet, werk je aan je inzetbaarheid.

Een ander overziet beter wat er gebeurt, dan jij zelf.
Met behulp van een goede coach heb je sneller zicht op wat er bij jou speelt en je krijgt een stok achter de deur om dingen te verbeteren. Ook een goed gekozen collega zou zo’n rol kunnen vervullen, gesteld dat je onderling goede afspraken maakt over verwachtingen en aanpak. Plan je een traject met coach, dan is dat een prima invulling van DIU.

Je ontwikkelen verloopt sneller en beter, als je uitgaat van je kracht en je talenten.
Kies dus voor scholing, coaching of activiteiten waar je je eigen sterke punten voelt en leert kennen. Niet voor iets wat ‘moet’ omdat je ‘tekortschiet’. Als iets niet goed gaat, moet je dat uiteraard niet negeren. Maar de oplossing zit in wat je kan, niet in je zwaktes. Een scholing die verplicht voelt en waar je tegenop ziet, is vaak niet een bron van energie. Eentje waarbij je alles uit jezelf kan halen en tot bloei komt, wél.

Mensen krijgen energie van iets nieuws leren.
Dat je het beste kan uitgaan van je eigen kracht, wil niet zeggen dat je je hele leven hetzelfde trucje moet blijven herhalen. Je vermogens zijn veelzijdiger en diepgaander dan je in je dagelijks leven merkt. Wat heb je altijd willen doen of kunnen? Binnen je DIU kan je je daar in storten.

Mensen hebben af en toe een pas op de plaats nodig.
Ben je daar niet zo goed in, even tot jezelf komen ‘in het niets’? Kijk eens of je het gericht kan oefenen. Ook een cursus mindfulness of je verdiepen in meditatie- of yogatechnieken kan een invulling geven van je DIU.

Mensen worden gelukkig van echt contact met anderen.
Hoe vaak praat je met iemand over jezelf, of over de ander? Maar dan echt, dus niet een standaard praatje of een gesprek over de inhoud van werk of bezigheden? Als dat er zelden van komt, kan het goed zijn om er ruimte voor te vinden. Dit kan een invulling zijn van DIU, gesteld dat je goed onderbouwt wat je wilt doen, hoe en waarom.

En dan nog een algemeen principe over ontspanning dat je kan helpen:
Mensen herstellen als ze overschakelen naar een ander soort activiteit.

Wil je bijkomen van je werk, kies dan niet voor meer-van-hetzelfde (weer met kinderen of andere mensen bezig zijn of weer achter een beeldscherm, terwijl je dat de hele dag al hebt gedaan) maar juist voor iets anders. Lopen in plaats van zitten, muziek luisteren in plaats van nadenken, een boek lezen in plaats van voor iedereen zorgen, enzovoort.
Je hoeft niet te ‘niksen’ om te herstellen, als je maar echt iets anders doet. Maak hier vooral gebruik van bij het invullen van je pauzes en je vrije tijd.

De basisprincipes die je terugziet in deze tips: vind je kracht en je energie in je DIU en zorg dat ze je herstel bieden, ook structureel.

We hopen dat we nog lang plezier mogen hebben van jouw bijdrage aan de ontwikkeling van mensen. En dat je er zelf ook nog lang plezier in mag houden. Wil je contact met een van onze coaches om je work-life skills te versterken? Je vindt de coaches van Visiom hier.