Geplaatst op Geef een reactie

Een vitaliteitscontract, dat kan echt niet (??)

Binnen de Federatie voor Gezondheid wordt al heel lang gepuzzeld op het concept ‘vitaliteitscontract’. Het idee daarvan is dat er een ‘deal’ ontstaat waar drie groepen voor willen tekenen: 1. mensen oftewel consumenten/burgers/patiënten, 2. dienstverleners op het gebied van vitaliteit en gezondheid én 3. partijen die belang hebben bij vitale mensen (zoals een werkgever, een gemeente en/of een zorgverzekeraar). In die deal worden rechten en plichten beschreven die ervoor zorgen dat deelnemende mensen vitaal kunnen worden en blijven.

Bij mijn weten bestaat dit nog nergens echt. Wel ‘halve’ initiatieven, bijvoorbeeld een platform waar gezondheidsaanbod als abonnement wordt aangeboden of werkgevers die vitaliteitsinterventies (laten) aanbieden. Maar dat aanbod wordt dan niet omarmd door de mensen voor wie het bedoeld is. De echte voorbeelden gaan er heus komen, alleen zijn de wielen nog wat vierkant en proberen we ze steeds verder rond te schaven.

Wat ik interessant vind, is dat er vaak meteen discussie ontstaat over het woord ‘vitaliteitscontract’. Aan dat woord ben ik niet gehecht, maar de reden dat het discussie oproept vraagt onze aandacht: mensen en organisaties willen het woord niet gebruiken, want ‘contract’ wekt de indruk dat mensen zich ergens op vastleggen en dat zou teveel afschrikken.

Laat het nu net de bedoeling zijn dat mensen zich willen vastleggen. Het idee is dat je een contract aanbiedt dat alle partijen dolgraag willen tekenen. Omdat er alleen maar iets te winnen valt en niets te verliezen. Bij een arbeidscontract doe je dat ook: de werkgever wil arbeidskracht en de werknemer wil werkvreugde en inkomsten. Dus teken je een contract.

Zoiets kan ook op het gebied van vitaliteit als we leren wat mensen zoeken en wat ze willen investeren. En als de investeerders en interventieaanbieders zich daadwerkelijk committeren op resultaten, kwaliteit en duurzame samenwerkingen aangaan. Als het contract gaat over de juiste zaken en op de juiste manier is ingericht, waarom zou je dan niet tekenen? Sterker nog: je zou gek zijn als je niet tekent. Dat is de bedoeling. We puzzelen er mooi aan verder.

Geplaatst op Geef een reactie

Toelichting NEN standaard FitzMe

FitzMe wil en moet aan de eisen voor informatiebeheer en privacybescherming voldoen die klanten stellen. Daarom is er een NEN certificeringstraject ingericht. In onderstaande webinar opname van 21 mei licht Bart van der Kallen toe wat dit betekent voor ons als uitvoerende coaches.

In de Dropbox vind je een map Werkgevers. Daarin zit een map FitzMe. In die map zullen steeds de actuele versies zitten van documenten over het informatiebeheer bij FitzMe. Niet de meest levendige kost voor de meeste coaches, maar wel een randvoorwaarde om vertrouwen te blijven wekken bij de klant. 😉

De gebruikte presentatie vind je hier.

Geplaatst op Geef een reactie

Aan de slag met leefstijlcoaching

Ik krijg (heel) vaak vragen van mensen die iets met leefstijlcoaching willen gaan doen, of meer met leefstijlcoaching willen gaan doen. Geldt dat ook voor jou? Dan hoop ik je in dit artikel wat op weg te helpen.

Allereerst: wat is leefstijlcoaching?

Daar zijn veel invullingen voor. De mijne is: je ondersteunt mensen om in hun dagelijks leven betere keuzes te maken. Keuzes waarbij ze zich vandaag en in de toekomst goed voelen (in alle opzichten). Beide elementen zijn belangrijk voor de leefstijlcoach: het gaat om het dagelijks leven (dus niet om keuzes op keerpunten, bijvoorbeeld hoe ga ik verder met mijn partner of met mijn loopbaan). En het gaat om goede keuzes maken. Daarvoor doe je globaal gezien twee dingen als leefstijlcoach:

Je helpt iemand om scherp te krijgen wat er voor hem/haar nu echt belangrijk is. Wat maakt of breekt je dag? Wat zijn cruciale zaken als je gelukkig wilt zijn?

Je helpt om dagelijkse keuzes daarop af te stemmen en vervolgens om geduldig te gaan trainen tot er goede gewoontes ontstaan. Gewoontes waar de ander steeds op terug kan vallen en die uiteindelijk relatief weinig moeite kosten omdat het automatismen zijn geworden (maar wel heel veel opleveren).

Terreinen waar de leefstijlcoach zich met iemand op kan richten zijn bijvoorbeeld dagindeling, balans tussen inspanning en ontspanning of geest en lichaam, goede voeding, bewegen, stresshantering, gebruik van stimulerende en dempende middelen en slaap. Geen van die onderwerpen staat centraal in de coaching. Het doel van de klant staat centraal in de coaching. Een leefstijlcoach streeft ernaar dat de klant steeds meer vertrouwen krijgt dat hij (zelf) naar zijn doel toe kan werken, door de regie over zijn dag en zijn leven te nemen.

Iemand die beweegactiviteiten met mensen uitvoert en ook af en toe voedingsadvies geeft, is in mijn ogen geen leefstijlcoach. Iemand die medische problemen bespreekt met een patiënt en adviseert om gezonder te gaan eten of meer te bewegen, is geen leefstijlcoach. Daarmee wil ik niet zeggen dat deze mensen iets verkeerd doen. Ze hebben alleen een ander vak dan leefstijlcoach. En uiteraard zijn er mensen die elementen van leefstijlcoaching gebruiken in een ander beroep. Ook dat is prima. Het gaat mij hier alleen om het duiden van het vak van leefstijlcoach.

Hoe word je leefstijlcoach?

Eenvoudig gezegd: door heel goed te worden in coachen en zo deskundig mogelijk te worden in alle onderwerpen die vaak van belang zijn in het dagelijks leven van je klanten. Ik heb er hierboven een aantal genoemd. Afhankelijk van de groep(en) mensen waar je mee werkt, kunnen specifieke onderwerpen belangrijk zijn, bijvoorbeeld omgaan met geld, de overgang bij vrouwen, werken in ploegendiensten of blowen. Het kan daarom goed zijn om te focussen op bepaalde doelgroepen. Maar je begint met een basis: de dingen die ieder mens in goede banen moet leiden.

Je zou kunnen bediscussiëren of je als leefstijlcoach bij het zien van een eetdagboek moet kunnen inschatten of iemand alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. Of moet weten welke soorten beweging/sport geschikt zijn voor het behalen van de doelen van een cliënt. Ik denk zelf van wel. Als je geen wetenschappelijk onderbouwde vakkennis bent, ben je een generiek coach. Wie zijn leefgewoontes wil bijsturen, heeft baat bij een leefstijlcoach. Zoals iemand met loopbaanvraagstukken baat heeft bij een loopbaancoach, en iemand met relatieproblemen bij een relatiecoach.

Let ook nog even op die woorden ‘wetenschappelijk onderbouwd’. Als je alleen adviezen kunt herhalen die je ergens hebt gelezen of gehoord en die jou aanspraken (of die logisch klonken), heeft je input voor je cliënt dezelfde kwaliteit als die van een buurvrouw of collega. Je moet bij een artikel of statement kunnen doorgronden waar het op gebaseerd is en of dat wel klopt. Verder moet je altijd bereid zijn om huidige inzichten te laten weerleggen of aanscherpen. Dat is het hoofddoel van wetenschappelijk bezig zijn: meer willen weten en dus open luisteren en kijken.

Ben je al leefstijlcoach en wil je je aansluiten bij Visiom? Lees dan hier verder.

Certificering

Voor het register van leefstijlcoaches op hbo-niveau verwijs ik naar Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Ik ben daar niet geheel objectief, want ik zat in het oprichtingsbestuur. De reden van de oprichting van de BLCN was echter, dat er geen beroepsprofiel bestond voor de leefstijlcoach en dat er geen criteria waren om vast te stellen wie er aan kwaliteitseisen voldeed. De BLCN heeft dat opgezet en daar kunnen goede leefstijlcoaches (met hbo-achtergrond) nu van profiteren.

Op de website van de BLCN kun je zien waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden. Grof gezegd heb je een hbo-diploma nodig en moet je vervolgens je deskundigheid op leefstijl én coaching aantonen. Hetzij door een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach af te ronden, hetzij door een individuele accreditatie te doorlopen. Wie al veel kennis in huis heeft maar op een bepaalde discipline aanvulling nodig heeft (coaching, voeding, bewegen/sport of slaap/ontspanning), kan bij Visiom gericht een leergang doen op het thema van zijn keuze in de voorbereiding op individuele accreditatie. Heb je vooral op één of twee gebieden kennis en mis je de rest, dan is een volledige opleiding leefstijlcoach waarschijnlijk de beste keuze.

In het register staan kan je een steviger gevoel geven, bijvoorbeeld als iemand zegt dat ‘de term leefstijlcoach door iedereen gebruikt kan worden’. Het helpt je om op niveau te blijven. En het zorgt ervoor dat je aan de eisen voldoet als een instantie (bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, werkgever) erom vraagt.

Kun je ook iets anders worden?

Zeker! Ben je bevlogen over voeding, word dan voedings- en gewichtsconsulent. Die opleiding gaat verder in op voeding en je mag je daarna helemaal uitleven op eetdagboeken uitpluizen en voedingsplannen schrijven. Ben je bevlogen over sport en bewegen, word dan personal trainer of sportinstructeur. Dan kun je mensen dagelijks laten voelen hoe het bewegen ze goed doet. Ben je gegrepen door mindfulness, word mindfulnesstrainer. Dan kan je je deelnemers de technieken om aandacht te trainen, tot in de puntjes bijbrengen. Enzovoort.
Wat ik hiermee wil zeggen, is dat als je een missie hebt om iedereen te vertellen over je waardevolle inzichten over een bepaald onderwerp, doe dat dan. Je hoeft geen leefstijlcoach te worden om zinvol, bevlogen en succesvol bezig te zijn.

Tot slot

Wil je eigenlijk geen leefstijlcoach worden, maar gewoon je eigen balans vinden in het dagelijks leven? Maak een afspraak met een goede leefstijlcoach. Misschien denk je dat het een teken is dat je dingen niet onder controle hebt, maar het tegenovergestelde is waar: je hebt opgemerkt dat je je beter wilt voelen dan het nu is en gaat daar wat aan doen. Je pakt dus de controle terug. Ook goed om te beseffen: de meeste mensen zijn uit balans, omdat we teveel prikkels op ons af krijgen en daar niet op ingericht zijn. Veel mensen doen daar niets aan en worstelen zich door hun dag heen. Jij kiest er met het opzoeken van een leefstijlcoach voor om te zorgen dat je de dingen kunt doen die je wilt doen en dat je de persoon kunt zijn die je wilt zijn. Daarmee ben je een koploper en een voorbeeld.

Geplaatst op Geef een reactie

De overgang als nieuwe start

Ben jij al in de overgang? En, bevalt het? Wie aan de overgang denkt, associeert dit meestal direct met opvliegers, hormoonschommelingen, aankomen en slechter slapen. Niet met een nieuwe start, die je ook mooie dingen kan brengen. Daarover zo meer. Laten we eerst kijken naar de feiten.

De feiten

De menopauze is letterlijk het einde van je menstruatiecycli. Op welk moment hij zich aandient, kun je pas achteraf vaststellen – als je menstruatie een jaar is uitgebleven. De overgang is de periode rond de menopauze en kan 2 tot 12 jaar duren. Soms maak je een ‘piek’ aan klachten mee, die ongeveer 6 maanden duurt. In die periode komt er een einde aan de voorraad eicellen waarmee je als vrouw geboren bent. De hormoonhuishouding rondom de cyclus begint te haperen, de productie van oestrogeen neemt langzaam af en de vruchtbare periode stopt. Vrouwen zijn gemiddeld 51 jaar wanneer hun menopauze begint. Ze zijn dan 400 à 500 keer ongesteld geweest.

Iedereen is anders

De overgang geeft allerlei lichamelijke klachten, en verandert de stofwisseling en lichaamsbouw. Hoeveel last je daarvan hebt, is voor iedereen anders. Ook erfelijkheid speelt een rol; hoe je moeder door de overgang ging, voorspelt deels hoe jij de overgang gaat doormaken. Gelukkig kun je zelf veel doen om je klachten te verminderen en de lichamelijke gevolgen van de overgang te beperken. Door goede keuzes te maken op het gebied van voeding, door voldoende te bewegen en door genoeg te slapen en te ontspannen, help je jezelf om je fit en energiek te blijven voelen. Een gezonde leefstijl is altijd al van belang – maar in deze periode van je leven heb je er nog eens extra baat bij!

Mindset

Je mindset maakt veel verschil. Zie je de overgang als het einde van je jong voelen? Of kun je er ook met andere ogen naar kijken – het zien als een nieuwe start? Het goede nieuws hierbij: de natuur helpt je een handje. In de overgang vinden er niet alleen lichamelijke maar ook mentale veranderingen plaats. Door de verminderde oestrogeenproductie krijgen veel vrouwen in de overgang minder behoefte om te ‘zorgen’. In plaats daarvan krijgen vrouwen meer behoefte om ruimte te maken voor zichzelf. Ze ontdekken beter wat ze willen. Kortom, de overgang geeft je ook de kans om meer jezelf te worden, rustiger en wijzer. Dat helpt je om sterker en gelukkiger uit de overgang te komen!

Check je overgangsklachten:

 • Opvliegers, nachtzweten
 • Hartkloppingen
 • De menstruatie verandert: wordt heftiger of juist milder, of de frequentie verandert (NB: geboortebeperking in de vorm van de pil of een spiraaltje geeft geen natuurlijke menstruatiecyclus. Dat maakt het lastiger om overgangssignalen waar te nemen)
 • Urineverlies
 • Sneller geïrriteerd/emotioneel
 • Vergeetachtigheid, concentratieproblemen
 • Vermoeidheid, lusteloosheid
 • Droge slijmvliezen (vagina, ogen, etc.)
 • Pijn in spieren en gewrichten
 • Slaapproblemen

De eerste signalen van de overgang zijn meestal veranderingen in je gebruikelijke menstruatiepatroon. Maar ook opvliegers en nachtzweten laten je weten dat de overgang ingezet is. Herken je veel klachten uit het lijstje? Blijf rustig op het moment dat een klacht je overvalt, en besef: “Het gaat over”. Een gezonde leefstijl helpt je om je klachten te verminderen. Heb je echt veel last, ga dan naar de huisarts of een Care for Women-consulent. Je bent niet de enige!

Geplaatst op Geef een reactie

Aanbod voor werkgevers

Wat kan een betere leefstijl uw organisatie opleveren?

In samenwerking met Visiom krijgen uw medewerkers steeds meer grip op hun geestelijke en lichamelijke veerkracht. Ze vergroten hun work-life skills. Het streven is dat u niet zomaar een losse interventie aanbiedt, maar dat uw bestaande interventies en eventuele ontbrekende interventies een geheel gaan vormen, waarmee u een duurzame ontwikkeling inzet.

Abonnement

Voor organisaties en organisatie-eenheden die duurzaam willen werken aan vitale werknemers, is een abonnementsvorm vaak een goede keuze. De opzet is eenvoudig:

 • Er wordt een vast bedrag per medewerker gerekend (€ 100 per jaar óf € 220 inclusief 1 healthcheck per medewerker);
 • Er vindt een uitgebreide organisatie-intake plaats waarbij doelen, kaders en reeds aanwezige voorzieningen/interventies in kaart gebracht worden (eenmalig € 1.000);
 • De organisatie(eenheid) krijgt één of meer vaste, gekwalificeerde leefstijlcoaches van Visiom op gezette tijden in huis. Zij houden binnen de afgesproken kaders actief vinger aan de pols bij de medewerkers, bijvoorbeeld door mensen aan te spreken, uit te nodigen voor gesprekken, opvolging te geven aan gestelde doelen/actiepunten en kleine healthcheck-momenten te organiseren. Initiatieven kunnen ook in de richting gaan van het ondersteunen van een leidinggevende, samenhang brengen in reeds bestaand aanbod of overleggen over het aanbod in het bedrijfsrestaurant;
 • Zijn er grote interventies of intensieve trajecten gewenst, dan vindt overleg plaats met de contactpersoon van de organisatie over aanvullende dienstverlening;
 • Een aantal malen per jaar is er afstemming met HRM of een andere contactpersoon en wordt er besproken wat er zoal speelt en hoe daarop gereageerd kan worden.

Voordelen van deze aanpak voor de werkgever zijn onder meer tijdsbesparing (geen langdurig overleg over in te zetten interventies vooraf), effectiever werken (reageren op wat er speelt, in plaats van dat van tevoren te proberen te voorspellen), kosten zijn vooraf bekend en er ontstaat een groter aantal geactiveerde medewerkers (door een vast gezicht, een neutrale professional die mensen actief aanspreekt en vertrouwen opbouwt).
We noemen hier graag ook de voordelen voor Visiom en de ingezette leefstijlcoaches: veel meer zicht op de effecten van interventies, zinvol bezig zijn in plaats van eenmalige activiteiten verzorgen en mensen bereiken die veel aan de ondersteuning hebben. Kortom: voldoening en een goede samenwerking.

Het abonnement is geschikt voor zowel MKB als grotere organisaties. Bij (zeer) grote organisaties is het i.v.m. draagvlak en kostenbeheersing goed om het abonnement alleen af te sluiten voor afdelingen of eenheden waar de noodzaak groot is en/of het management ervoor voelt.

Compleet pakket leefstijlinterventies

U vindt bij Visiom een compleet en stevig aanbod om uw pakket met leefstijlinterventies aan te vullen. Samen met de werkgever kunnen de leefstijlcoaches van Visiom medewerkers interesseren voor hun eigen gezondheid en veerkracht en hen helpen theoretische kennis over ‘hoe het moet’ om te zetten in gezonde dagelijkse gewoontes.

U vindt bij Visiom een landelijk team van gecertificeerde leefstijlcoaches op hbo-niveau, die direct ingeschakeld kunnen worden om een medewerker te begeleiden of een workshop te verzorgen. Ook op meerdere vestigingen tegelijk. De ca. 40 beschikbare coaches hebben een gezamenlijke, wetenschappelijk onderbouwde aanpak en zijn zeer betrokken bij uw doelen en die van uw medewerkers.

Een aantal veel gevraagde opties vindt u in het productoverzicht dat u kunt downloaden.

Zicht op work-life skills

Een professional die zich binnen uw organisatie bezighoudt met vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers, kan op kosten van Visiom deelnemen aan een workshop over het systematisch bouwen aan work-life skills. Dit biedt een bron van nieuwe inspiratie én een praktisch denkkader. Het wordt meteen zichtbaar wat al goed werkt, welke interventies beter ingericht kunnen worden en welke eventueel overbodig zijn. Neem even contact op voor inschrijving. Reeds geplande workshopdata staan hier.

Ervaring

Visiom beschikt over een landelijk team van leefstijltrainers/coaches op hbo-niveau, die met dezelfde methodiek werken en op elkaar zijn ingespeeld. We kunnen dus altijd voor u klaarstaan, ook op verschillende locaties tegelijk. Dat doen we ook regelmatig uit naam van andere opdrachtgevers. Onze leefstijlcoaches zijn de afgelopen jaren ingezet bij Pon, Siemens, de gemeente Purmerend, TenneT, IKEA, Brabant Water, De Hurks Groep, Capgemini en vele andere organisaties. We zeggen niet voor niets dat we voorop lopen in leefstijlcoaching.

Vitaliteitsdag ‘Welcome to the Blue Zone’

Een vitaliteitsdag organiseren voor uw organisatie – een met een samenhangend, aansprekend en inspirerend programma? Overleg met ons over het dagprogramma ‘Welcome to the Blue Zone’, dat aansluit bij Dan Buettners TED-talk, die al miljoenen keren bekeken is. Deze dag is vanaf 40 personen te organiseren en vraagt geen ingewikkelde voorzieningen of grote investeringen. Maar de medewerkers zullen er nog lang over praten…

Medewerkers en executives

Een werknemer die verder wil bouwen aan gezonde gewoontes, kan persoonlijk begeleid worden door een van onze leefstijlcoaches. Daarbij staan vaak thema’s centraal als work-life balance, mentale veerkracht en natuurlijk doelen op het gebied van voeding, bewegen, roken, slaap en ontspanning.

Ook voor executives bieden we een aantal specifieke diensten. Zij moeten immers vaak de vitaliteit van hun medewerkers faciliteren én het goede voorbeeld geven, terwijl ze onder hoge druk staan. Hiervoor hebben we onder meer een gedegen gesprekstraining ‘Samen Focussen op Leefstijl’.

Theatercollege

Voor een groep vanaf ca. 100 medewerkers kunt een theatercollege boeken van Meijke van Herwijnen, begeleid door twee gitaristen. Bijvoorbeeld als onderdeel van een een jaarlijkse medewerkersbijeenkomst. Tot de mogelijkheden behoren in ieder geval een volledige voorstelling (1 uur en 45 minuten incl. pauze), een theatercollege van 30-35 minuten over vitaliteit en een theatercollege van 30-35 minuten over je brein en contact/verbondenheid.

Contact

Wilt u overleggen over leefstijlinterventies binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact op met Meijke van Herwijnen via meijke@visiom.nl of tel. 06-51745600. Direct een workshop of leefstijlcoachingstraject voor een medewerker boeken kan via planning@visiom.nl.

Geplaatst op Geef een reactie

Als, dan, WANT

Er is bij leefstijlcoaching een nuttig hulpmiddel met een onmogelijke naam: de implementatie-intentie. Tip 1: gebruik dat woord niet. Als je het regelmatig gebruikt, ga je nog denken dat mensen snappen wat het is als je het zegt. 😉

Wat is het dan? Het is een zinnetje: “Als x gebeurt, doe ik y.”
Bijvoorbeeld: “Als ik lunchpauze heb op dinsdag, ga ik een blokje om lopen buiten.”
Of: “Als ik ‘s avonds zin in zoetigheid krijg, vraag ik me eerst af of ik misschien moe ben en dat het daar door komt.”

Het mooie hiervan is, dat je een concrete actie kiest en die koppelt aan een situatie. Voorheen deed je automatisch iets in die situatie, wat je eigenlijk niet wilt doen. Nu kies je om wat anders te doen en dat ga je oefenen.

Ik zou een kleine verbetering willen aanbrengen in het als-dan zinnetje. Een aanvulling eigenlijk: “want…”. Je nieuwe gedrag zal de eerste tijd namelijk moeite kosten. Het is nog geen gewoonte en je moet je oude gewoonte ermee overwinnen. Dan helpt het enorm als je weet waarvoor je het doet. Daar kan je jezelf aan herinneren:
“Als ik lunchpauze heb op dinsdag, ga ik een blokje om lopen buiten, want ik vind het fijn om fris de middag in te gaan.” Of misschien zit het wel zo: “Als ik lunchpauze heb op dinsdag, ga ik een blokje om lopen buiten, want ik wil fit zijn voor onze wandelvakantie.” Of nog iets heel anders.

Weet je niet goed wat je reden is? Dan kan je daar beter eerst over nadenken. Zonder stevige motivatie lukt het vaak niet om een nieuwe gewoonte te trainen. En afspraken met jezelf maken, waar je je niet aan houdt, kost je vertrouwen in jezelf – terwijl je dat nu juist wilt vergroten.

Geplaatst op Geef een reactie

In gesprek gaan over leefstijl

Stel dat je met iemand in gesprek wil gaan over zijn leefstijl. Bijvoorbeeld omdat het past bij je rol (als leidinggevende, POH’er, arts, verpleegkundige, leerkracht, wmo-consulent…). Hoe doe je dat dan? Liefst op zo’n manier dat de ander niet het gevoel krijgt dat je je met hem ‘bemoeit’, maar juist energie ervan krijgt?

Hier volgt een gespreksstructuur van Visiom met drie eenvoudige vragen:

 1. Wanneer voelde je je goed, de laatste tijd?
 2. Hoe kwam dat?
 3. Hoe zou je kunnen zorgen dat je je vaker zo goed voelt?

Deze opzet heeft verschillende gedragstheorieën en technieken als onderbouwing, waaronder de positieve psychologie, motivational interviewing en resultaatgericht coachen.

Is het echt zo simpel? Ja en nee. Ja, omdat je door het gebruiken van deze opbouw oneindig veel meer bereikt dan met ‘je moet echt meer…, want…’.

Nee, omdat je gesprekspartner geen voorgeprogrammeerde antwoorden geeft en dus een reactie kan geven die niet ‘in het stramien past’. Bijvoorbeeld:
“Wanneer voelde je je goed, de laatste tijd?” “Hoezo?”
“Wanneer voelde je je goed, de laatste tijd?” “Nooit.”
“Hoe kwam dat?” “Geen idee.”
“Hoe zou je kunnen zorgen dat je je vaker zo goed voelt?” “Ja, dan moet eerst mijn blessure weg zijn / mijn moeder weer beter zijn / mijn relatie weer hersteld zijn / mijn baas normaal doen / etc.”

Vandaar dat een goede leefstijlcoach inschakelen soms zinvol is. En dat we binnen de Visiom Academie trainingen Samen Focussen op Leefstijl geven.
Maar de basis van een goed gesprek over dagelijkse gewoontes en lekker in je vel zitten, bestaat uit deze vragen. En iedereen kan daar zijn voordeel mee doen. Hoe meer je oefent, hoe leuker en beter de gesprekken worden.

Geplaatst op Geef een reactie

Hormonen: de verkeersregelaars van je lichaam

Hormonen regelen alles in je lichaam. Ze kunnen bij alles wat er moet gebeuren ‘gas geven’ en ‘remmen’. En daarmee kunnen ze je lichaam ook instructie geven om zoveel mogelijk energie te verbranden of juist zo min mogelijk.

Wanneer je te weinig ontspant (of erger nog: chronische stress hebt), dan neemt  je hormoonsysteem maatregelen om jou te laten ‘overleven’: het gaat energie sparen, laat je zo min mogelijk bewegen en stimuleert je om snelle energie te eten of drinken. Intussen ga je ook zoveel mogelijk dingen op de automatische piloot doen, want dat spaart nog wat extra energie. Alle energie die je overhoudt wordt zoveel mogelijk opgeslagen in vet. Ook als je hetzelfde blijft eten sla je dus meer vet op!

Geplaatst op Geef een reactie

Wat is voedzaam eten?

Eten met waardevolle voedingsstoffen

De eenvoudigste ezelsbrug bij het kiezen van eten is: ‘hoe minder met het eten gebeurd is sinds het oogsten of slachten van de grondstoffen, des te meer voeding zit er nog in’.

Daarbij zijn de hoofdlijnen veruit het belangrijkst. Urenlang denken over de vraag of diepvriesgroente nemen nou beter of slechter is dan verse groente, is niet zo zinvol. Meer groente bij je maaltijden eten wel. En je zorgen maken omdat er een E-nummer op de verpakking van je rosbief staat is niet zo zinvol, maar een worstproduct met een lange lijst ingrediënten vervangen door rosbief wel.

Wat je hierbij doet, is gaan zoeken naar eten dat je voedt. Dat is een andere insteek dan eten zoeken waar je niet dik van wordt. In dat laatste geval loop je het risico dat je te weinig voeding binnenkrijgt en alleen maar meer zin in eten of eetbuien krijgt. Nog afgezien van het feit dat je je minder fit en vrolijk gaat voelen!

Als je de slag te pakken hebt met voedzaam eten kiezen, rest je nog maar één stap: zoveel mogelijk variëren. Een rode paprika is heel voedzaam, maar bevat niet alle mogelijke stoffen. Daarvoor zul je ook andere kleuren paprika’s moeten kiezen (gele of groene). En andere groentes (wortels, tomaten, spruitjes…). En producten uit andere voedselgroepen. Bijvoorbeeld fruit, eieren, noten, volkoren granen, zaden, vette vis, wat vlees.

Voeding is een van de belangrijkste gespreksonderwerpen als het om afvallen gaat. Hoe zorg je dat je de juiste aandachtspunten kiest? Wat in ieder geval helpt, is je concentreren op de belangrijkste basisprincipes:

 • Het draait niet om afzien, maar om goed voor jezelf zorgen. Je eet als je honger hebt en stopt met eten als je genoeg hebt.
 • Je brengt regelmaat in je eetpatroon: je plant maaltijden met een logische afstand en zorgt dat je dan iets goeds te eten bij de hand hebt. Tip: de meeste mensen krijgen ongeveer 3,5 tot 4 uur na hun vorige maaltijd weer honger. Heb je dan eten geregeld?
 • Als je eet of drinkt, doe je dat met je volle aandacht.

Lekkere dingen eet je bij uitzondering: maximaal één keer per dag iets eten of drinken wat je eigenlijk niet voedt en wat je alleen voor de smaak neemt. Je neemt maximaal één handje of één glas en je zorgt dat het echt de moeite waard is.

Geplaatst op Geef een reactie

Is bewegen een basisbehoefte van de mens?

Op die vraag kan je met ‘ja’ en met ‘nee’ antwoorden en beide antwoorden zijn belangrijk. Hoe zit dat precies?

In je brein zit een gedeelte dat de biologische basisbehoeftes reguleert: je hersenstam. Die slaat alarm als je te weinig zuurstof, water, voedsel, slaap of contact hebt. De eerste drie snapt iedereen al snel: zonder die dingen overleef je maar kort. Voor slaap geldt hetzelfde – je kan zelfs langer zonder eten dan zonder slaap! En dan is er nog contact: in ons eentje zijn we als mensen erg kwetsbaar en bovendien moeten mensen zich voortplanten om als soort te overleven.

De drang om te bewegen zit niet in je hersenstam. Op basis daarvan kan je zeggen: nee, bewegen is geen biologische basisbehoefte zoals eten of ademhalen. Sterker nog: we zijn van nature geneigd om alleen te bewegen als het écht nodig is. We willen energie sparen, want je weet maar nooit of je later vandaag of morgen nog te eten hebt.

Dat wil zeggen, vroeger wist je dat maar nooit. Tegenwoordig is er in ons gedeelte van de wereld erg veel aanbod van voedsel (brandstof) dus die neiging om energie te sparen en stil te gaan zitten pakt niet zo goed uit. Vooral niet, omdat er voor veel mensen zelden of nooit meer een noodzaak is om te bewegen. De meeste bezigheden kan je uitvoeren vanaf een stoel of bank.

Nu gaan er twee dingen tegelijk mis: 1. Je houdt energie over (die opgeslagen kan worden als extra lichaamsvet – je wordt dikker) en 2. Je lichaam raakt steeds verder uit conditie. Je hoofd raakt overbelast en je hebt steeds minder (sterke) spieren, botten en pezen. Je hart en longen zijn ook niet meer getraind om goed zuurstof binnen te halen, want ze worden niet uitgedaagd.

En daar heb je het andere antwoord: ja, bewegen is een basisbehoefte voor iedereen die fit en in balans wil zijn. Vroeger was er een noodzaak om te bewegen omdat je daarmee voor je voedsel of je veiligheid moest zorgen. Nu is er een nieuwe noodzaak: je moet bewegen om je geestelijk en lichamelijk fit en sterk te voelen (zodat je het leven kan hebben dat je graag wilt).